Участници

Адина Уелш ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, EXPO 2000 OFFICE PARK

Адина Уелш

Константин Бояджиев Директор бизнес развитие, Galaxy Investment Group

Константин Бояджиев

Тодор Кавръков CPM, пропърти мениджър, Trade Center Europe

Тодор Кавръков

Станимира Пашова мениджър „Офис площи”, Forton

Станимира Пашова

Верка Петкова мениджър „Офис и индустриални площи”, Colliers International

Верка Петкова

Арх. Радомир Серафимов Управител, Ателие Серафимов Архитекти

Арх. Радомир Серафимов

Арх. Ангел Захариев управител и съдружник, АиА Архитекти

Арх. Ангел Захариев

Олга Стоичкова CPM, председател на Управителния Съвет на АСБС

Олга Стоичкова

Арх. Цветан Петров Иво Петров Архитекти

Арх. Цветан Петров

Инж. Александър Стоянов Ръководител “Сградни технологии”, Siemens

Инж. Александър Стоянов

Иван Червенаков Ръководител „Електрооборудване”, Телетек Груп

Иван Червенаков

Инж. Николай Константинов Управител, Термосист

Инж. Николай Константинов

Иво Петров управител, New system

Иво Петров

Даниела Асенова Финансов директор, "Соларпро Холдинг" АД

Даниела Асенова

Инж. Венета Новакова директор R&D, Етем груп

Инж. Венета Новакова

Инж. Тодор Димитров Ръководител Технически отдел, Alukoenigstahl

Инж. Тодор Димитров

Иван Зайков Управител, AGC Flat Glass Bulgaria

Иван Зайков

Елин Диков маркетинг мениджър, Corel 67

Елин Диков

Арх. Атанас Панов LP Consult

Арх. Атанас Панов

Арх. Милена Нанова СТУДИО 17,5

Арх. Милена Нанова

Арх. Мая Йовчева ПроАрх

Арх. Мая Йовчева

Арх. Борислав Богданов Амфион

Арх. Борислав Богданов

Арх. Галин Василев ПроАрх

Арх. Галин Василев

Инж. Борис Първанов управляващ партньор, Strukto

Инж. Борис Първанов

Инж. Георги Колчаков Управител, Beta Consult

Инж.  Георги Колчаков

Със съдействието на:

Партньори: