Програма

ПРОГРАМА
 
9.00 – 10.00  Регистрация
 
10.00 – 11.30 Панел 1: Инвестиции в офис сгради – как да създаваме качествени активи
- Какви са оптималните характеристики, на които трябва да отговаря една офис сграда, за да бъде качествен и добре  развит актив? Какво е важно да се вземе впредвид при концепирането  на инвестиционния проект?
- Какви са изискванията на ключовите наематели и как водещите проекти отговрят на тях? 
- Използването на международните стандарти за оценка – защо е важно при офис сградите?
- Предизвикателствата свързани с инвестиционния процес – нужда от регулаторни промени свързани  с изграждането на прилежащата инфраструктура
 
Участници:
Адина Уелш, изпълнителен директор, Expo 2000 Office Park
Константин Бояджиев, директор бизнес развитие, Galaxy Investment Group
Тодор Кавръков, CPM, пропърти мениджър, Trade Center Europe
Станимира Пашова, мениджър „Офис площи”, Forton 
Верка Петкова, мениджър „Офис и индустриални площи”, Colliers International
Арх. Радомир Серафимов, управител, Ателие Серафимов Архитекти
Арх. Ангел Захариев, управител и съдружник, АиА Архитекти 
Олга Стоичкова, CPM, председател на Управителния Съвет на АСБС (модератор)
 
 
11.30 – 13.00 Панел 2: Повишаване качеството на работната среда, постигане на енергийна ефективност и оптимизация на експлоатационните разходи чрез интелигентни сградни решения. Фасилити мениджмънт на офис сгради.
- Иновативни системи за сградна автоматизация и управление
- Иновативни системи за отопление, вентилация и климатизация
- Иновативни системи за безопасност, контрол на достъп, видеонаблюдение
- Оптимизация на експлоатационните разходи чрез фотоволтаични системи за собствено потребление
- Buildingreen: енергийна ефективност при офис сградите
 
Участници: 
Инж. Александър Стоянов, ръководител “Сградни технологии”, Siemens
Иван Червенаков, ръководител „Електрооборудване”, Телетек Груп
Инж. Николай Константинов, управител, Термосист
Иво Петров, управител, New system
Даниела Асенова, финансов директор, "Соларпро Холдинг" АД
Кирил Илиев, управител, "Гео Фасилитис"
Арх. Цветан Петров, Иво Петров Архитекти (модератор)
 
13:00 – 14:00 Обяд
 
14.00 – 15.00 Панел 3: Иновативен подход при фасадния инженеринг като основен компонент при проектирането на офис сгради
- Форма, функция, визия, технология  - последни тенденции при развитието на сградната обвивка
- Предимства при различните видове съвременни обвивки при бизнес сградите – кои са основните критерии за избор
- Иновации и енергийна ефективност: кои са основните изисквания при избора на стъкло за сградната обвивка
 
Участници:
Инж. Венета Новакова, директор R&D, Етем груп
Инж. Тодор Димитров, ръководител Технически отдел, Alukoenigstahl
Иван Зайков, управител, AGC Flat Glass Bulgaria
Елин Диков, маркетинг мениджър, Corel 67
Арх. Атанас Панов, LP Consult
Арх. Милена Нанова, Студио 17,5 - М (модератор)
 
15.00 – 16.00 Панел 4: Качественото проектиране на офис сградите - ключово предизвикателство при създаването на първокласни активи
- Естетика и ефективност – как да постигнем максимално добро съотношение между архитектурният облик и финансовата целесъобразност на проекта
- Как пазарното предназначение на проекта се отразява на архитектурната концепция
- Конструктивни предизвикателства при реализацията на офис сгради
 
Участници:
Арх. Мая Йовчева, ПроАрх
Арх. Борислав Богданов, Амфион
Арх. Галин Василев, Проарх
Инж. Борис Първанов, управляващ партньор, Strukto
Инж. Георги Колчаков, управител, Бета Консулт
Кирил Василев, управител, Хелиос Метал Център ООД
Арх. Радомир Серафимов, управител, Ателие Серафимов Архитекти (модератор)
 

*  Работният език на конференцията е български

Със съдействието на:

Партньори: